Дипломни защити - ФЕА

спец. КСТ - на 26.11.2020 г. от 13.30 ч. в зала 2203 

спец. Е - на 25.11.2020 г. от 15.00 ч. в зала 1230 

спец. АИУТ - на 26.11.2020 г. от 10.00 ч. в зала 4311 

спец. ЕТ - на 27.11.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

спец. ИИ - на 26.11.2020 г. от 12.00 ч. в зала 4311

 

Календар